مریم گودرزی

دبیر جمعیت مامایی یران

درباره :

دبیر جمعیت مامایی یران

آدرس ایمیل

m.goudarzi@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

m.goudarzi@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110