ماریا صادقی

رئیس جمعیت مامایی ایران

درباره :
رئیس جمعیت مامایی ایران

آدرس ایمیل

m.sadeghi@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

m.sadeghi@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110