شهناز جهانی فرد

عضو هیئت مدیره

درباره :

عضو هیئت مدیره

آدرس ایمیل

sh.jahanifard@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

sh.jahanifard@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110