اعضای جمعیت مامایی ایران

زهرا عابدی

عضو هیئت مدیره

درباره :

عضو هیئت مدیره

آدرس ایمیل

z.abdi@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

z.abdi@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110