حوریه رجبی

مدیر روابط عمومی

درباره :

 مدیر روابط عمومی

آدرس ایمیل

h.rajabi@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

h.rajabi@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110