اعضای جمعیت مامایی ایران

آیدا عرفانی

نائب رئیس

درباره :
نائب رئیس جمعیت مامایی ایران

آدرس ایمیل

a.erfani@iranmp.org

صفحه اینستاگرام

a.erfani@iranmp.org

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110