کارگاه آموزش تست بدون استرس جنین (NST)

تست بدون استرس نوار قلب جنین برای ارزیابی شرایط جنین انجام می­شود. مانیتورینگ ضربان قلب جنین روش با ارزشی است که نشان می­دهد جنین در چه شرایطی قرار دارد و یا اینکه می­تواند خبر از وجود مشکلاتی بدهد. لذا تشکیل کارگاه­های آموزشی در زمینه تفسیر نوار قلب جنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

0
رایگان!