آمادگی برای زایمان ویژه ماما ها

بارداری و زایمان یک فرآیند طبیعی و فیزیولوژیک است ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی مادر رخ می دهد باید تحت حمایت قرار گیرد، اگر مادر حمایت نشود این تغییرات می تواند اثر نامطلوب بر روی مادر و جنین بگذارد، توانمندسازی مادران باردار و خانواده های آنها به فراهم نمودن شرایط برگزاری کلاسهای آمادگی دوران بارداری می تواند راه حل مناسبی برای این معضل باشد که با شرکت ماماها در این دوره آموزشی 60 ساعته و موفق به دریافت گواهی 60 ساعته می توانند در این خصوص به مادران کمک کنند و هدف این کلاس ها آموزش جهت بهبود بخشیدن به سبک زندگی مادران در بارداری، حین زایمان و تولد است و مادر می تواند در هنگام زایمان دردهای حاصل از انقباضات رحمی را از طریق تمرین های تنفسی و تن آرامی به طور ارادی کنترل کند.

0
رایگان!

عضویت جمعیت مامایی ایران

عضویت یکساله جمعیت مامایی ایران

37
200,000 ریال