درباره ما بیشتر بدانید!

جمعیت صنفی مامایی ایران، انجمنی است صنفی، علمی، تخصصی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که اختصارا جمعیت نامیده می شود. جمعیت مامایی ایران از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را در زمینه‌ی رفع نیازهای صنفی و خدمات اعضا، برقراری ارتباط با ماماها و متخصصین مامایی دیگر کشورها، ارتقا شخصیت علمی، آموزشی، درمانی ماماها و تحکیم اعتبار، عنوان و اسم مامایی، آغاز کرد. همچنین از دیگر اهداف این جمعیت، اعلام آمادگی و ایجاد هماهنگی بین نیروهای مامایی جهت همکاری با دولت و مردم در مقاطع حساس و بحرانی می باشد.

اهداف

جمعیت صنفی مامایی ایران

تلاش پیگیر در جهت کمک به تامین نیازهای بهداشتی درمانی و آموزش جامعه

تلاش در راه ارتقا آموزشی و تخصصی و علمی مامایی به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات مامایی به مستضعفین و محرومین

تلاش در جهت ارتباط و انسجام هر چه بیشتر ماماهای کشور

شرکت در برنامه ریزی و تحقیق در امور مامایی در زمینه های آموزشی، درمانی، بهداشتی، تنظیم خانواده، بهبود نسل و حفظ سلامتی مادر،جنین، نوزاد و کودک

فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای صنفی و خدمات اعضا

کمک به آموزش هر چه بیشتر ماماها و ایجاد زمینه های تخصصی تر

کوشش در راه همگانی نمودن خدمات بهداشتی و درمانی مامایی

کمک به ایجاد و حفظ نظام صحیح مامایی

تلاش در جهت برقراری ارتباط لازم و کافی با ماماها م تخصصین مامایی دیگر کشورها

ارتقای شخصیت علمی، آموزشی، درمانی ماماها در سطح جامعه

اعلام آمادگی و ایجاد هماهنگی در بین نیروهای مامایی جهت هرگونه همکاری با دولت و مردم در مقاطع حساس و بحرانی

مراحل آغاز به کار و رشد

جمعیت مامایی ایران در سال ۱۳۶۹ در شهر تهران تاسیس شد.